ACTUALITEITEN UIT JERUZALEM

Nieuws- en Gebedsbrief van Visie voor Israël en Joseph-Storehouse

Visie voor Israël  -  Tel. (Nl) 0523-638118 / 0628-919473  -  Rabobank: 10.71.20.593
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   -  Web: www.VisievoorIsrael.nl

Yom Sjiesjie, 7 Nissan 5775                 Vrijdag, 27 maart 2015

 

"De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie."  Ps. 33:10-11

 

USA GEEFT DOCUMENT DAT NUCLEAIRE PROGRAMMA VAN ISRAËL OPENBAART VRIJ: – In een ontwikkeling die grotendeels werd gemist door de mainstream media, heeft het Pentagon stilletjes top-secret documenten van het Ministerie van Defensie vrijgegeven waarin het nucleaire programma van Israël gedetailleerd staat beschreven, een uiterst geheime onderwerp dat Israël nooit officieel heeft aangekondigd om een regionale nucleaire wapenwedloop te voorkomen, hetgeen de Verenigde Staten tot nu toe door te zwijgen hebben gerespecteerd. Maar door het publiceren van de vrijgegeven documenten van 1987 waarin het nucleaire programma in grote details beschreven staat, hebben de VS de stille overeenkomst om te zwijgen over nucleaire machten van Israël voor de eerste keer ooit geschonden. De timing van de openbaring is hoogst verdacht, gezien het feit dat het gebeurt terwijl de spanningen tussen Minister President Binyamin Netanyahu en de VS President Barack Obama onbeheersbaar werden voorafgaand aan Netanyahu's 3 maart 2015 toespraak tot het Congres, waarin hij waarschuwde voor de gevaren van het nucleaire programma van Iran en hoe de deal op dat programma die wordt uitgewerkt het islamitische regime in staat stelt met een breakout de mogelijkheden van kernenergie te benutten. Naast nucleaire capaciteiten erkent het verslag dat in sommige gevallen, Israëlische militaire technologie “geavanceerder is dan die in de USA”. Derubricering van het rapport komt op een gevoelig moment, zoals hierboven vermeld, en wordt beschouwd als een keuze die de Amerikaanse regering heeft aangebracht. (INN) 

Mogen de verraderlijke onthullingen door het Pentagon de vijanden van Israël verder waarschuwen dat ze met een zeer geduchte tegenstander te maken hebben - mochten ze ervoor kiezen om met meer agressie jegens de Joodse staat door te gaan.  

VALSE BEWERINGEN DAT ISRAËL DE VS BESPIONEERD WAREN GERICHT OP BENADELEN VAN DE BANDEN: – In antwoord op recente berichten dat Israël tijdens de Iraanse onderhandelingen de Verenigde Staten hadden bespioneerd, zei minister van Defensie Moshe Ya'alon deze week, “Er is geen mogelijkheid, en er was geen enkele mogelijkheid, dat Israël de Amerikanen bespioneerd. Dat is serieus verboden onder alle lagen van de Israëlische politiek leiders. Iemand probeert gewoon om conflicten op te rakelen. Het is een schande dat zulke geluiden rondgaan in de clandestiene kanalen waarop wij deze relatie onderhouden”. Eveneens op 24 maart 2015 zei minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman: “We hebben onze inlichtingen uit andere bronnen, niet uit de Verenigde Staten. De instructie is al decennia duidelijk geweest: “Je gaat de Verenigde Staten niet bespioneren, direct noch indirect”. Israël heeft geen briefings “afgeluisterd”, en het rapport was “op zijn zachtst gezegd onjuist”. (Haaretz / Times of Israel) 

In het licht van steeds meer bewijs, lijkt het zeer mogelijk dat iemand probeert om de relatie tussen Israël en de VS omver te werpen. Zou dat het Witte Huis kunnen zijn? Er is zeker een noodzaak om in te grijpen tegen een duivelse strategie die aan het werk is de decennia van vriendschap tussen Israël en de Verenigde Staten te vergiftigen.

BEWERINGEN VAN SPIONAGE: AMERIKAANSE “GOTSPE”: – De beweringen over Israëlische spionage zijn onderdeel van een opzettelijke Amerikaanse campagne om Israël status onder het Amerikaanse publiek en hun verkozenen te ondermijnen, met als doel het beperken van het vermogen van Israël om te betogen tegen een slechte overeenkomst waarvoor het Westen klaar staat om die te ondertekenen met Iran. Voor Israël is dit een vitale strijd gericht op de zeer gevoelige kwestie van nationale veiligheid. De Amerikaanse regering weet dit en bespaart nog steeds geen moeite om de vastberadenheid en capaciteiten van Israël te ondermijnen. De lelijke beschuldiging door te beweren dat Israël de Verenigde Staten bespioneerde is een onderdeel van deze Amerikaanse campagne. Israël bespioneerd de VS niet en dat weten ze. Al het andere is manipulatie die bedoeld is om de geloofwaardigheid van Israël te ondermijnen in de Amerikaanse publieke opinie. Het is een schande dat het zover al moest komen, maar de bepaling van de Amerikaanse regering om tot een akkoord te komen - welke overeenkomst dan ook - met de Iraniërs leidt onvermijdelijk tot een conflict. De schrijver is de voormalige Israëlische National Security Advisor en het hoofd van de National Security Council, diende 36 jaar in vooraanstaande functies bij de IDF. (Israel Hayom) 

USA BESCHULDIGINGEN VAN ISRAËLISCHE SPIONAGE – WAAROM NU?: – De beschuldigingen van de VS over meer Israëlische spionage, gepubliceerd in de Wall Street Journal deze week, zijn oneerlijk en zelfs een beetje belachelijk. De Amerikaanse regering en de regering ambtenaar die de informatie hebben gelekt zijn zich terdege bewust dat Israël in staat is om deze informatie op een volledig legitieme manier te verkrijgen van degenen die partij zijn bij de onderhandelingen met Iran. Wat onaanvaardbaar is voor Israël moet ook onaanvaardbaar zijn voor de VS. Het artikel vermeldt uitdrukkelijk dat de VS Israëlische transmissies onderschepte. Is het aanvaardbaar voor de Amerikanen een Midden-Oosten bondgenoot te bespioneren? De rapporten zijn onderdeel van een berekende campagne die met een duidelijk politiek doel wordt gevoerd door Amerika. (Ynet) 

JOODS ESTABLISHMENT SLAAT ALARM TERWIJL WITTE HUIS RETORIEK INTENSIVEERT: – Kritiek op Israël vanuit de regering Obama heeft zich dermate ernstig geïntensiveerd dat de Joodse leiders in Washington aan de alarmbel trekken. Na jarenlang hun steun gegeven hebbende aan de VS President Obama en zijn Witte Huis, vreest Washingtons pro-Israel establishment nu dat de trein van goede betrekkingen tussen VS en Israël ontspoort. “Het feit dat de uitkomst van democratische verkiezingen in Israël van zo groot belang schijnt te zijn” voor de regering Obama, zei David Harris, directeur van het American Jewish Committee, “is reden voor angst en verwarring”. “Wat ook de tekortkomingen van de Minister President zijn, de manier waarop dit zich ontwikkelt is in strijd met de geest van de VS-Israël betrekkingen”, aldus Harris. “De VS lijkt een met redenen omkleed interesse erin te hebben deze crisis te verlengen”. Sinds Netanyahu zijn herverkiezing als premier vorige week veilig stelde, hebben Obama regering ambtenaren zijn verkiezingscampagne retoriek fel bekritiseerd, met inbegrip van zijn verklaring dat de twee-staten-oplossing niet tot stand zou komen onder zijn premierschap. Netanyahu heeft zijn excuses aangeboden voor zijn opmerkingen, en zegt dat zijn inzet voor de oprichting van een Palestijnse staat hetzelfde blijft.

Maar het Witte Huis zal zijn excuses niet aanvaarden, en is zo ver gegaan om in het openbaar de fundamentele oprechtheid van de Minister President te betwijfelen. VS ambtenaren hebben ook hun bereidheid voorgesteld om hun schild van steun voor Israël bij de VN-Veiligheidsraad in te trekken. “Als iemand die kritisch is over een aantal stappen van Netanyahu tijdens de campagne in de aanloop naar zijn herverkiezing”, zei Abe Foxman, lange tijd directeur van de Anti-Defamation League, “ben ik nog veel meer bezorgt over verklaringen die nu uit het Witte huis komen”. In een zeldzame openbare verklaring uitgegeven vorige week uitte het American Israel Public Affairs Committee kritiek op de president voor de voortzetting van het openbare gevecht. Al deze organisaties - AIPAC, AJC, ADL en de rabbijnse Vergadering – vertegenwoordigen samen de stem van de Amerikaans-Joodse gemeenschap tegenover haar vertegenwoordigers in Washington. Verschillende leiders zeggen dat ze, op zijn minst, bij de regering zullen lobbyen om de temperatuur te verlagen van zijn publieke “aanvallen” tegen Netanyahu. Dat wil zeggen: als ze het Witte Huis aan de telefoon kunnen krijgen. (Jerusalem Post) 

BUSH: “PATROON VAN DIPLOMATIEK BERISPEN VAN ISRAËL” VAN OBAMA: – Jeb Bush, de broer van voormalig president George W. Bush en de mogelijke Republikeinse presidentskandidaat, schreef een artikel in de National Review over president Obama. Daarin bekritiseerde hij de regering Obama om toe te geven aan de vijanden van Amerika en het aanvallen van zijn vrienden, met name Israël. Hij legde het uitvoerig uit door te schrijven, “Iedereen die beweert de vrede in de regio na te streven - met name tussen Israël en haar buren - moet weten dat Israël geen offers zal brengen voor vrede wanneer het zich bedreigd voelt”. In plaats van unilaterale maatregelen, zoals de Palestijnse Autoriteit die op dit moment neemt, moedigde hij de Palestijnse leiders aan hun beloften na te komen. Ten aanzien van de nucleaire gesprekken met Iran zei Bush, 62, dat Obama vastbesloten lijkt om een “riskante overeenkomst die het Iran zeer wel toestaat het hele Midden-Oosten te intimideren en Israël en Amerika te bedreigen”, te ondertekenen. (INN) 

“ANTI-MISSIONARY” WET GEPROMOOT IN COALITIE GEHAKKETAK IN ISRAËL: – Israëlische ultraorthodoxe partijen hebben geen bijzonder goede uitslag behaald bij de verkiezingen van vorige week, maar ze waren goed genoeg om harde eisen te stellen terwijl Minister President Netanyahu probeert om zijn volgende regeringscoalitie samen te stellen. De anti-missionaire organisatie Yad L'Achim hoopt dat een van die eisen het bevorderen van nieuwe wetgeving zal zijn, gericht tegen Messiaans-Joodse en christelijke activiteiten in Israël. De wetgeving waarvoor Yad L'Achim de Shas partij onder druk zet om die voor te stellen aan Netanyahu moet zich concreet en substantieel richten tegen de activiteiten van degenen die in Yeshua geloven. Deze wetgeving werd ingediend tijdens de vorige regering Netanyahu, maar werd uiteindelijk tot zinken gebracht door ambtenaren die blijkbaar geen trek hadden in de campagne van discriminatie en angst zaaien van Yad L'Achim. Uit een aantal recente rapporten is gebleken dat een groeiende meerderheid van de Israëlische Joden geen probleem meer hebben met Messiaanse gelovigen in hun midden, en staan er zelfs steeds meer voor open om de persoon Yeshua te onderzoeken, zo niet zelfs in Hem te gaan geloven als Messias. “We kunnen niet genoeg benadrukken hoe urgent het is om wetgeving te eisen tegen de missionaire activiteit in Israël”, stond in een hectische brief van Yad L'Achim, aan de leden van Shas en United Torah Judaism, die afsloot met de conclusie op te merken dat “in de afgelopen 19 jaar meer Joden zich tot het christendom bekeerd hebben dan in de 1900 jaar ervoor”. Plaatselijke gelovigen hebben hun bezorgdheid geuit over de mogelijkheid dat deze wetgeving wordt ingevoerd, maar hebben ook opgemerkt dat als Yad L'Achim steeds heviger onrustig wordt, zijzelf dan misschien wel iets heel goed doen. Ondertussen werd op woensdag 25 maart 2015 aan het hoofd van de ultraorthodoxe partij Shas, Aryeh Deri, medegedeeld in een ontmoeting met Netanyahu, dat hij Minister van Binnenlandse Zaken zou kunnen worden. (Israel Today) 

Het is hoog tijd om te beginnen met bidden dat de machtige hand van de Heer zal zegevieren en de doeleinden en intimidatie zal overrulen van ultraorthodoxe politieke partijen en sekten tegen Zijn volk in het land - ook tegen degenen die nog van plan zijn om te komen als inwoners of om vrijwilligerswerk te doen. Het Israëlische Ministerie van Binnenlandse Zaken behandelt alle visa aangelegenheden en dat zal binnenkort worden gecontroleerd door de religieuze Shas partij.  

ALLEEN MOGELIJK IN ISRAËL: STEKELVARKEN VINDT 1400 JAAR OUDE OLIELAMP OM DIE SCHAT KWIJT TE RAKEN AAN ARCHEOLOGISCHE POLITIE: – Een groot stekelvarken dat bezig was een hol te graven onthulde een in perfecte staat verkerende 1.400-jaar oude olielamp - alleen maar met als resultaat dat zijn prijs in beslag werd genomen door “archeologische politie” die op een routine patrouille waren om rovers te ontmoedigen. Gespecialiseerde Israel Antiquities Authority inspecteurs waren op hun routine rondes om diefstal tegen te werken van archeologische sites, dat zo ongeveer net zo gewoon is als de artefacten zelf in het Midden-Oosten. Tijdens hun bezoek aan Horbat Siv, een site uit de laat-Romeins-Byzantijnse periode in het centrum van Israël, merkten ze een opmerkelijk goed bewaard gebleven lamp op die op de rand van een hol van een stekelvarken lag. Het schepsel dat bezig was haar nieuwe woonplaats uit te graven had de kostbare schat aan de kant gegooid. Het kreeg nooit een kans, met de “archeologische politie” in functie, om ze goed voor zichzelf te benutten. (Haaretz) 

Yom Revie’ie, 5 Nissan 5775             Woensdag, 25 maart 2015

 

"Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft."  Jes. 40:28-29

 

STEINITZ HAAST ZICH NAAR PARIJS IN EEN POGING OM “UITWEG WIJZIGINGEN TE BEWERKEN” IN IRAANSE DEAL: – Minister van Internationale Betrekkingen Yuval Steinitz ging zondag op weg naar Parijs nu verschillen zijn ontstaan in het weekend tussen Frankrijk en de Verenigde Staten over de onderhandelingsstrategie met Iran. “Dit is een poging om een nucleaire deal die slecht is en vol mazen zit te voorkomen, of in ieder geval om te proberen in het sluiten of wijzigen van een aantal van deze lacunes”, vertelde Steinitz tegen Israel Radio. Hij wordt begeleid door het hoofd Nationale Veiligheidsraad Yossi Cohen en diverse andere inlichtingendiensten. Op een gegeven moment tijdens de laatste onderhandelingen belde de Franse Minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius met zijn team in Zwitserland om ervoor te zorgen dat het geen concessies meer zou doen. Fabius zei dat Frankrijk een overeenkomst wil die zou garanderen dat Iran geen nucleair wapen kan verkrijgen. De Israëlische ambassadeur in de VS Ron Dermer zei op NBC's Meet the Press, dat een slechte deal met Iran een deal is met een korte break-out tijd. “Juist nu ze het over een jaar break-out tijd hebben”, zei hij. “Dat laat Iran een enorme nucleaire infrastructuur behouden. Dat breakout tijd moet veel langer zijn”. Een “zeer slechte” deal, voegde Dermer eraan toe, “zou automatisch beperkingen op het Iraanse nucleaire programma verwijderen na slechts ongeveer 10 jaar. In dat geval zou Iran in staat zijn om een nucleaire wapenstaat te worden zodra de deal verloopt. Dit zou leiden tot massale nucleaire proliferatie in de regio en zou zeer gevaarlijk zijn voor de rest van de wereld”. (Jerusalem Post) 

ISRAËLISCHE FUNCTIONARISSEN: DRUK OP VREDESPROCES BEDOELD OM AANDACHT AF TE LEIDEN VAN “SLECHTE DEAL” ONDERTEKENING MET IRAN: – Israëlische functionarissen zeiden tijdens het weekend dat elementen binnen de internationale gemeenschap zullen proberen om druk uit te oefenen op Israël met betrekking tot het vredesproces met de Palestijnen als een afleidingsmiddel om de aandacht weg te nemen van de opkomende “slechte deal” met Iran. Een Israëlische functionaris zei: “Een blik op de onderhandelingen tussen Washington en Iran toont een alarmerende situatie waarin sprake is van een punt van zorg dat de regering Obama Iran omarmt ten koste van Israël”. Op maandag, 23 maart 2015, gaf de VN nucleaire waakhond chef toe dat het bureau nog steeds niet in staat is om te beoordelen of alle nucleaire materiaal in Iran wordt gebruikt voor vreedzame doeleinden. “We zijn nog niet in de positie om te concluderen dat alle nucleaire materiaal in Iran voor het vreedzame doel is”, zei Atomic Energy Agency directeur-generaal Yukiya Amano op een conferentie in Washington. (Israel Hayom / Jerusalem Post) 

KNESSETLID VERTELD PRESIDENT OBAMA IN TE BINDEN; “BACK OFF”: – In een interview vorige week waarschuwde USA President Barack Obama dat het Witte Huis bezig is met “de evaluatie van de opties” ten opzichte van het opleggen van een twee-staten-oplossing om het Arabisch-Israëlische conflict te beëindigen. De aankondiging, die op de voet volgde na de herverkiezing van Minister President Netanyahu, wordt door sommigen gezien als een soort straf voor de controversiële opmerkingen van Netanyahu in de laatste dagen van zijn campagne. Ongelukkig met de opmerkingen van de president eiste Knessetlid Ayelet Shaked (Joods Home) maandag dat Obama zou stoppen zich in te mengen in de interne aangelegenheden van de joodse staat. “Net zoals ik niet de ministers van Obama bepaal, hoeft hij die niet voor ons te bepalen”, zei Shaked tijdens een interview met de Knesset Channel. “De Verenigde Staten horen de wil van het Israëlische volk te respecteren. Nederzettingen bouwen zal een van de basisprincipes van de volgende regering zijn”, ging ze verder, “en net zoals ik niet interfereer in Amerika als ze in Florida of California bouwen, hoeven zij zich niet te bemoeien met het bouwen in Judea & Samaria”. (Israel National News) 

“Met hem is een vleselijke arm, maar met ons is de HEERE, onze God, om ons te helpen en onze oorlogen te voeren.” 2 Kron. 32:8

AMBASSADEUR DEMER: NEE TEGEN EEN VIJANDIGE PALESTIJNSE STAAT: – De ambassadeur van Israël in de VS, Ron Dermer, ontkende op zondag 22 maart 2015 dat Israël haar positie heeft veranderd over de mogelijkheid van de oprichting van een Palestijnse staat. De Minister President “zegt niet wat de president en anderen lijken te suggereren dat hij zegt”, zei Dermer. “Hij heeft zijn standpunten niet verandert. Hij gaf geen interviews waarin hij zei dat hij nu tegen de Palestijnse staat is”. Dermer voegde er echter aan toe dat de “omstandigheden door de afgelopen jaren heen zijn veranderd”. We hebben te maken met een ineenstorting van een 100-jarige orde in het Midden-Oosten. En de militante islam stapt in de leegte. Dat is het eerste wat veranderd, legde hij uit. Israël, verklaarde hij, is niet “in voor een Palestijnse staat die oorlog zal blijven voeren tegen Israël”. (Jerusalem Post) 

FEIT VAN DE WEEK: – De Palestijnse Autoriteit beweert dat het hele land Israël hun eigendom is, met inbegrip van Jaffa, Haïfa en Tel-Aviv. Dit is de slogan waarmee de Palestijnse televisie-uitzendingen afsluiten, en het is een belangrijke reden dat er nog geen “vredesakkoord” is afgerond en er geen “einde van het conflict” is verklaard.

USA ZOU FINANCIERING VAN VN MOETEN HEROVERWEGEN ALS PALESTIJNSE RESOLUTIE WORDT GOEDGEKEURD: – Het Congres van de VS moet de financiering van de VN heroverwegen als de Veiligheidsraad een resolutie goedkeurt over een Palestijnse staat, zei de Republikeinse senator John McCain, zondag 22 maart 2015. McCain zei in een interview op CNN's “State of the Union” show, dat president Obama een dergelijke resolutie niet eens zou moeten overwegen. Opmerkingen van Minister President Netanyahu vorige week net voor zijn herverkiezing tegenover een twee-staten oplossing voor Israël en de Palestijnen hebben tot een breuk tussen hem en de regering Obama geleid. (Jerusalem Post) 

PA BUDGET CRISIS ZET IDF OP HOOG ALARM: – Israël heeft een toename in de coördinatie van terreur activiteiten in Judea & Samaria geïdentificeerd door elementen uit Gaza, en door Saleh Aruri van Hamas, die in Turkije woont. Daarnaast is er “een ontwaken” van de Fatah-Tanzim activiteit, en de Islamitische Jihad heeft ook zijn activiteiten opgevoerd, met name in Samaria. De IDF bereidt zich voor op verschillende scenario's, waaronder rellen op grote schaal en “verschillende vormen van geweld”, zo waarschuwen diverse bronnen. De redenen voor de beoordeling dat een gewelddadige confrontatie op handen is omvatten ook de gespannen sfeer in de diplomatieke betrekkingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA), de klacht van de PA tegen Israël bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, en het bevriezen door Israël van PA belastinginkomsten in respons daarop, zegt het rapport. De PA heeft herhaaldelijk gevraagd voor buitenlandse donaties door te beweren dat het op het punt van instorten staat als gevolg van een verdere verslechtering van de financiële crisis. In maart 2014 heeft Ramallah aangekondigd dat het een duizelingwekkende $ 4.800.000.000 aan schulden had bereikt, met een begrotingstekort van $ 1,5 miljard voor 2014. Terwijl hij Israël blijft beschuldigen voor de financiële ellende van de PA, blijft Abbas tot zes procent van de jaarlijkse begroting van de PA besteden door $ 4.500.000 per maand aan gevangen terroristen te betalen en nog eens $ 6.500.000 aan hun gezinnen te betalen. (INN) 

Gelieve voorbede te doen dat de God van Israël, Zijn schild van bescherming rond bewoners en IDF-soldaten in Judea en Samaria zal plaatsen. Bid tegen geweld en terreur aanslagen in deze gebieden.  

INWONERS VAN DE GAZA GRENSSTROOK HOREN GRAAFWERK, ZE ZEGGEN DAT ZE DE IDF NIET VERTROUWEN: – Zeven maanden nadat Operation Protective Edge in Gaza eindigde, zijn Hamas terroristen naar verluidt weer bezig met graven van terreur tunnels. Gaza grensstrook bewoners vertelden het Israëlische Channel 2 op maandag 23 maart 2015, dat zij graafwerk gehoord en gevoeld hebben onder hun voeten, en dat ze de publieke verklaringen van de IDF zinspelend op de betrouwbare veiligheidssituatie in de regio niet meer vertrouwen. “Vandaag zat ik op mijn bank in de woonkamer, en ik voelde alles schudden onder mij”, heeft een bewoner van een kibboets in het Gaza grensstrook-gebied gezegd. Zelfs na de IDF te hebben gewaarschuwd, merkte zij op dat “ik weet niet of ik daadwerkelijk kan vertrouwen op de IDF over de vraag of er sprake is van terreur tunnel graven hier. De onzekerheid is verschrikkelijk”. Meer dan 30 terreur tunnels vanuit Gaza naar Israël werden blootgelegd, en vernietigd, in de loop van de zomerse oorlog. Maar veel bewoners van de Gaza grensstrook hebben aangegeven dat ze weten dat er een nieuwe oorlog, met meer tunnels, op komst is. “Ik heb erop gewacht, totdat ze uit de grond komen”, zei een andere bewoner gefrustreerd. “We wonen hier op een hoop adrenaline en met veel waakzaamheid”. De bewoner voegde eraan toe dat de gehele kibboets op zijn hoede is “elke keer dat een hond door de struiken gaat en geluid maakt”. (Arutz-7) 

Bid tegen terreur aanslagen gericht op het zuidelijke gemeenschappen van Israël - en dat de IDF de meldingen van mogelijke tunnel activiteiten serieus zal nemen onder huizen in de Gaza grensstrook.  

MILITAIRE AMBTENAREN ZEGGEN HEZBOLLAH STAAT AAN DE RAND VAN OORLOG: – Militaire Inlichtingendienst ambtenaren en het leger establishment zijn voorbereidt voor een onvermijdelijke volwaardige oorlog met de in Libanon gevestigde Hezbollah terroristische groep, wat deels te wijten is aan de toenemende vrijmoedigheid van Hezbollah-leider Hassan Nasrallah. Volgens verschillende IDF meldingen zijn Hezbollah terroristen openlijk begonnen te patrouilleren langs de noordgrens van Israël - soms in burgerkleding, soms in Libanese leger uniformen - en documenteren ze met de camera wat er gebeurt elke dag langs het grenshek. Buitenlandse bronnen hebben verklaard dat Hezbollah terroristen ook zijn begonnen openlijk door sjiitische dorpen in Libanon te trekken en dat ondanks de patrouilles van het Libanese leger en de UNIFIL-vredesmacht. De organisatie is ook betrokken geraakt bij een drugssmokkel handel tussen Libanon en Israël, om nuttige verkenning uit te voeren voor toekomstige gevechten met Israël. De IDF bereidt zich voor op de mogelijkheid van een nieuwe oorlog en doet een poging om de sterkte van de IDF af te stemmen op inlichtingen verzameld over de Hezbollah vuurkracht. (Arutz-7) 

NIEUWE ANGST OPGESTOOKT DOORDAT DRONKEN BENDE SYNAGOGE IN LONDON HEEFT AANGEVALLEN: – Een dronken menigte bestormde een Londense synagoge waar gelovigen het einde van de sabbat markeerden, onderwijl schreeuwende “Dood de Joden” vielen ze mensen aan, vernielden ze het gebouw en stookten de vrees op voor het toenemende antisemitisme. Joden in de Ahavas Torah synagoge gebruikten stoelen als schild terwijl ze terugsloegen naar de bende, waardoor ten minste één man gewond raakte en ramen sneuvelden. Scotland Yard zei dat zes personen, waaronder twee vrouwen, later werden gearresteerd in verband met de aanval, die kwam te midden van de toch al toenemende angst in de Joodse gemeenschap in Europa. “Na wat er gebeurd is in Parijs, begin je ook te krijgen dat de Britse Joden vragen: ‘Zal ik veilig zijn als ik naar de synagoge of naar een Joodse winkel ga? Zullen mijn kinderen veilig zijn in een joodse school?’” vertelde de voormalige opperrabbijn van Groot-Brittannië, Lord Jonathan Sacks, de media op maandag 23 maart 2015 (Daily Mail) 

FRANKRIJK ZEGT DEAL MET IRAN MOET ROBUUST ZIJN EN GARANDEREN DAT ER GEEN ATOOMBOM KOMT: – De Minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk zei op zaterdag 21 maart 2015 dat zijn land een akkoord over het nucleaire programma van Iran wil, dat voldoende robuust is om te garanderen dat Teheran geen atoombom kan verwerven. Iran en zes wereldmachten - de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China – hebben onderhandelingen over een nucleaire overeenkomst op vrijdag, 20 maart 2015 opgeschort en zijn erop ingesteld om elkaar deze week opnieuw te ontmoeten om een impasse over het gevoelige atomaire onderzoek te doorbreken en opheffing van de sancties te bereiken. Frankrijk is veeleisender met strengere beperkingen van de Iraniërs onder een deal dan de andere Westerse delegaties en op een gegeven moment tijdens de gesprekken belde de Franse Minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius zijn team om ervoor te zorgen dat het geen concessies meer maakt. De Europeanen en de VS Staatssecretaris Kerry ontmoetten elkaar in Londen op zaterdag, 21 maart 2015 om de verschillen te overbruggen voordat het einde van de termijn in maart bereikt wordt voor een politieke kaderovereenkomst en een volledige nucleaire deal voor 30 juni 2015. (Reuters) 

Blijf voorbede doen deze week dat een slechte nucleaire deal met onbetrouwbare Iraanse leiders niet tot stand zal komen.  

HUCKABEE: ISRAËLIËRS “VECHTEN VOOR HUN LEVEN”: – Voormalig gouverneur van Arkansas Mike Huckabee zei vrijdag, 20 maart 2015, dat de Israëliërs “vechten voor hun leven”, terwijl president Barack Obama koortsachtig werkt aan het afsluiten van een nucleaire deal met Iran. “Israël vecht niet voor een extra stukje onroerend goed”, vertelde Huckabee tegen Bill O'Reilly in een Fox News programma. “Ze vechten voor hun leven. Ze werden achtervolgd over de hele wereld. Ze begrijpen wat een existentiële bedreiging betekent. Ze weten hoe veel mensen ze graag zouden vernietigen en ze uit zouden willen roeien”, zei Huckabee. “Ze hebben 4.000 raketten gericht op hun civiele grondgebied te verwerken gekregen afgelopen zomer door de door Iran gefinancierde Hamas terroristische organisatie, en er wordt van ze verwacht land op te geven voor vrede. Als ze dat gedaan hebben, [net als in het verleden] hebben ze het land verloren en hebben ze nog geen vrede. Ze worden geconfronteerd met de omliggende gebieden die hen willen vernietigen - en ze worden geconfronteerd met een Iraanse dreiging, waar de verkozen Iraanse leider zegt dat ze Israël van het gezicht van de aarde willen vegen”, zei hij. “Dus, voor hen, is dit geen abstract geopolitieke discussie. Dit is vechten om te overleven”. De opmerkingen van Huckabee kwamen een dag nadat Obama waarschuwde dat de Verenigde Staten zijn relatie met Israël zou “heroverwegen” in het licht van de overwinning van Minister President Netanyahu bij de verkiezingen van vorige week. (NewsMax) 

 

Gods zegen uit Jerusalem,
Barry Segal en de redactie

De suggesties, opinies en tekstverwijzingen door JNN schrijvers en redacteuren zijn gebaseerd op de ontvangen best mogelijke informatie.

 

Help Israël verdedigen via twitter en facebook: – Volg de JNN updates via https://www.facebook.com/VisionForIsrael en https://twitter.com/visionforisrael en "like" en "retweet" items die u belangrijk vindt om te delen. Ook kunt u video-verslagen zien op ons YouTube-kanaal http://www.youtube.com/VisionforIsrael en die delen.

Onderschat niet hoeveel dit kan helpen.